Info


Het gebied van Tussen Zuiddijk en ZaanDe buurtvereniging Tussen Zuiddijk en Zaan richt zich op bewoners en ondernemers in de buurt. Het voornaamste doel is bewoners en ondernemers samen activiteiten te laten bedenken en samen uit te voeren. Daarnaast is het doel bezoekers van buiten de buurt aan te trekken. Zaankanters en toeristen die het authentieke en historische van deze Zaanse buurt willen ontdekken want “de Zuiddijk is raik!”.

De buurtvereniging is een informele vereniging zonder leden en statuten. De vereniging draait geheel op vrijwilligheid en met vrijwilligers. Bewoners en ondernemers die met enthousiasme bijdragen aan de activiteiten en projecten. Tussen Zuiddijk en Zaan heeft ‘geen geld’. Het is niet zo dat onze geldkraan de gemeente Zaanstad en de winkeliersvereniging zijn. Bij alles wordt gezocht naar gratis middelen, co-financiering, sponsoring, subsidies. De vrijwilligers stoppen tijd en kennis in het organiseren en uitvoeren van activiteiten en projecten. Ook is er regelmatig contact met de wijkmanager en de gebiedsbeheerder voor het uitvoeren van de plannen.

Algemene gegevens:
Buurtvereniging Tussen Zuiddijk en Zaan
Inchrijving Handelsregister onder nummer 61010960
Bankrekening NL32 RABO 0300 5929 73 t.n.v. BUURTVER TUSSEN ZUIDDIJK EN ZAAN
info@tussenzuiddijkenzaan.nl

Tussen Zuiddijk en Zaan is actief via social media:
Facebook openbare groep Tussen Zuiddijk en Zaan
@ZuiddijkZaan
tussenzuiddijkenzaan
Tussen Zuiddijk en Zaan

Het gebied bestaat uit de historische Zuiddijk met winkels en cafés en de buitendijkse gebieden tot aan de Voorzaan. De Burcht is een parkeerterrein, evenementenlocatie en heeft een aanlegkade voor (cruise)schepen. De Burcht is, vanuit het stadshart van de Zaanstreek gezien, de ‘poort’ naar de buurt. Langs een deel van de Burcht staan woningen. De Prins Hendrikkade ligt langs de Voorzaan met herenhuizen en groene oevers. De Zuiddijk bestaat uit woningen en winkels, gelegen op de Dijk. Tussen de Dijk en de Kade liggen woonstraten.

Visie
Een hart heeft longen nodig om te blijven kloppen. Onze visie is dat onze buurt de longen van het moderne Stadshart zijn. Hier vind je historie en ambachtswinkels. De Burcht betekent toevluchtsoord en was vroeger de plek waar het allemaal gebeurde. Tegenwoordig is de Burcht vooral een parkeerterrein. Onze visie is de Burcht weer een toevluchtsoord te laten worden maar dan wel vertaald naar een plek van nu en de toekomst.

Doelstellingen
Onze voornaamste doelstelling is gebruik te maken van de potentie van de Zuiddijkbuurt en de Burcht. Een tweede doelstelling is de samenwerking tussen bewoners en ondernemers bevorderen ten behoeve van de leefbaarheid van de buurt. Op dit moment komen er steeds meer panden leeg te staan, zowel winkels als woonhuizen. De leegstand is zichtbaar en maakt de buurt steeds onaantrekkelijker. Het gevoel van veiligheid neemt af. Veel panden worden onderverhuurd en niet meer onderhouden. Dat is jammer want er is genoeg te vinden in de buurt. De ambachtswinkels, historie (waaronder de plekken waar Monet zijn schilderijen heeft gemaakt), het groen en de mooie huizen langs de Prins Hendrikkade en natuurlijk het water. Wij willen deze mooie punten van de buurt naar buiten brengen en het gebied weer op de kaart zetten binnen de Zaanstreek.

Strategie
Onze strategie om de buurt weer op de kaart te krijgen is het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Wij hebben een aantal bijeenkomsten georganiseerd met bewoners en ondernemers om de behoeften te pijlen. Uit deze bijeenkomsten zijn tal van projecten gekomen die we de komende jaren gaan uitvoeren. Een aantal projecten zijn al gerealiseerd met de hulp van vrijwilligers uit de buurt, bewoners en ondernemers. Voor de lopende en nieuwe projecten zijn we continu op zoek naar bijdragers. Bijdragen kan op allerlei manieren, met handjes, met materiaal, met netwerkconnecties, eenmalig of vaker. Altijd op een manier die past, het moet vooral leuk blijven om mee te doen. Mocht je iets voor Tussen Zuiddijk en Zaan en de buurt willen betekenen, stuur dan een e-mailbericht?