Bestemmingsplan Burcht en stukje Zuiddijk

Bestemmingsplan Burcht en stukje Zuiddijk


Plangebied bestemmingsplan

Op 10 april 2017  was er de informatiemarkt Centrum Zaandam. Voor ‘ons’ een beetje verwarrende naam, er zijn tijden geweest dat onze buurt niet bij het centrum hoorde. De Burcht en het aangrenzende stukje Zuiddijk horen er WEL bij. Zie tekening van het gebied.

Er lopen twee projecten, bestemmingsplan en MAAK.Zaanstad. Uiteindelijk hoort het bij elkaar maar eerst gaat het via twee aparte kanalen. Voor het uitvoeren van de plannen van MAAK.Zaanstad is het van belang dat deze overeenkomen met het bestemmingsplan van het gebied. De gemeente Zaanstad vraagt nu van bewoners en ondernemers om mee te denken over het bestemmingsplan. Wil je een woonfuctie op de Burcht? Wil je een horecafunctie aan de Zuiddijk? Moet het parkeren op de Burcht weg? Zulke vragen waarbij het oude bestemmingsplan wordt losgelaten.

Tussen Zuiddijk en Zaan is geen spreekbuis of aanspreekpunt voor de gemeente. Wel proberen we zoveel mogelijk te informeren over wat er zoal op stapel staat. Het is aan bewoners en ondernemers zelf om er iets mee te doen, of niet te doen. Gemeentes zijn verplicht om in het kader van de nieuwe Omgevingswet anders te gaan werken. Dit betekent dat er al in een vroeg stadium gevraagd wordt naar de mening van belanghebbenden en gebruikers van een plangebied. Zie: Omgevingswet

Er zijn twee nieuwe websites. Je kunt hier informatie vinden en meepraten (daarvoor moet je je wel registreren). Tijdens de informatiemarkt hebben we al aangegeven dat het mooi is dat alles via websites verloopt maar dat er veel bewoners en ondernemers zullen zijn die geen gebruik zullen maken van deze mogelijkheid. En dat is jammer. We hopen dat de gemeente deze opmerking ter harte heeft genomen en we ook via een brief of mededelingen in de Zaanse weekkranten worden geïnformeerd.

In mei worden er drie themabijeenkomsten gehouden. Dit zijn de avonden waarbij je kunt aangeven wat je belangrijk vindt voor het gebied of wat je graag anders zou willen zien of waar je nu last van hebt. Zie: Centrum Zaandam, hier staan alvast de data en kun je inschrijven voor informatie via e-mail.

Meepraten gaat via: https://praatmee.zaanstad.nl/

+ Er zijn nog geen reacties

Reactie toevoegen