Inspreken bij de Raad

Inspreken bij de Raad


Inspraakmoment-27-okt-2016-Er was op 27 oktober 2016 een mogelijkheid tot inspreken over de Begroting 2017-2020 en de Investerings- en Uitvoeringsagenda Maak.Zaanstad in het Zaanstad Beraad. En dat heeft Laura Dumas als volgt gedaan:

 

‘Geachte Raadsgriffie,

Ik wil mij graag aanmelden voor het inspraakmoment van MAAK.Zaanstad tijdens het Zaanstad Beraad op 27 oktober 2016 19-19.30 uur.

Onderwerp: inzet expertise van professionele buurtparticipatie.

Als actieve bewoner en ondernemer heb ik mij de afgelopen 3 jaar via Buurtvereniging Tussen Zuiddijk en Zaan ingezet voor de buurt. Met mij nog een aantal zeer betrokken buurtbewoners. Dit hebben wij gedaan vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en hebben daarbij onze professionele expertise ter beschikking gesteld. Met resultaat.  Wij zijn ook gesprekspartner, op uitnodiging van de Gemeente Zaanstad, betreft de herinrichting De Burcht. Dit geldt tevens voor het project Placemaking, waar wij nauw betrokken bij zijn geweest. Er zijn een aantal warme contacten bij de Gemeente waar wij goed mee samenwerken.

Toen werd ons MAAK.Zaanstad bekend. Echter op een geheel andere benaderingswijze dan hoe wij reeds bezig waren. Groots, voornamelijk al ingevuld en behoorlijk top-down.  On tour met een bus waar inwoners, ondernemers en organisaties hun droom konden laten inblikken. Onze buurt behoorde niet tot de tour. Dat vind ik nog steeds een grote gemiste kans tot toenadering. Juist in onze buurt waar veel sceptie heerst over de transities die plaatsvinden, terughoudendheid van zowel bewoners als winkeliers.  Als ondernemer is MAAK.Zaanstad ook niet bij mij ‘aangekomen’.

Nog steeds niet. Op de bijeenkomst van 12 oktober zag ik merendeels raadsleden, ambtenaren en marktpartijen die het in lobbyland zeer prettig toeven vinden.
Wat mij bovendien zeer verraste was het feit dat onze input nog niet op de radar zat van de aanwezige Gemeente vertegenwoordiger uit naam van MAAK.Zaanstad. Op de badge stond ‘Tussen Zaandijk en Zaan’, wat aangaf dat de buurtparticipatie vanuit onze buurt helemaal niet in zicht was.  Hoe dit kan zijn is voor ons onbegrijpelijk.
Zaankanters zijn een lastig te bereiken groep mensen. Als de wens van MAAK.Zaanstad echt is om het plan samen uit te voeren de inwoners: wij zijn hier! De ongevraagde collega’s van de Gemeente: professionele, onbetaalde, buurtparticipeerders.

Met vriendelijke groet,

Laura Dumas
Prins op de Erwt / Tussen Zuiddijk en Zaan.’

 

+ Er zijn nog geen reacties

Reactie toevoegen