Burcht, plein met allure

Burcht, plein met allure


Hart voor Stad 2 aug 2016Niet alleen Tussen Zuiddijk en Zaan maakt zich sterk voor een aanpak van de Burcht. In Dagblad Zaanstreek van 2 augustus 2016 stond een foto van de Burcht. Onder de foto een tekening van een idee van Hart voor Stad.

Op social media en via e-mail zijn er diverse reacties gekomen op dit idee. Het is een plan, dat betekent dat het nog verre van zeker is dat er echt een ondergrondse parkeergarage gaat komen. Dit plan en andere plannen zijn ook bij de bijeenkomsten van MAAK.Zaanstad voorbij gekomen. Niet voor niets worden de Zuiddijk en de Burcht genoemd in het uiteindelijke document voor de toekomst van Zaanstad, hoe zou Zaanstad er in 2040 uit moeten zien.

Het is een idee voor de lange termijn. Tussen Zuiddijk en Zaan (TZEZ) richt zich vooral op de korte en middellange termijn en heeft ook als doel een plein EN dijk met allure. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Vooral een bijna leeg parkeerterrein en de leegstaande panden aan de Burcht (Zuiddijk) vallen op. Op de korte termijn probeert TZEZ met groenadoptie en diverse activiteiten de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Voor de middellange termijn zijn we betrokken bij het project Herinrichting Burcht. We zijn diverse bewoners en ondernemers uit de Zuiddijkbuurt, buurtprofessionals die weten waar ze over praten. De ideeën over de Burcht en de Zuiddijk die bij het project Herinrichting zijn geopperd komen deels terug in het document van MAAK.Zaanstad en in het plan Hart voor Stad. Een ondergrondse parkeergarage is in project Herinrichting Burcht ook genoemd, als idee en als wens.

Meer park, meer groen, een kunstwerk als monument voor de razzia in de buurt in de oorlog, minder parkeerplaatsen en het terugbrengen van de oude Laan van Mercurius zijn tijdens de projectbijeenkomsten genoemd als idee, als wens en zijn voor de middellange termijn financieel haalbaarder. Wij hopen dat in 2018 (was eerst 2017) met het uitvoeren van deze ideeën een stap richting toekomst van het plein, plein met allure, wordt gezet.

 

+ Er zijn nog geen reacties

Reactie toevoegen