MAAK.Zaanstad

MAAK.Zaanstad


zaanstad logoIn 2015 is er vanuit de gemeente Zaanstad MAAK.Zaanstad opgestart. Een nieuw project naast de al vele lopenden projecten binnen Zaanstad.

Voor de Prins Hendrikkade en de Burcht loopt het project Herinrichting 2017. Een groep bewoners, buurtvereniging Prins Hendrikkade en Tussen Zuiddijk en Zaan doen hieraan mee. Zodra er iets concreets op tafel ligt wordt het plan aan ‘de wereld’ gepresenteerd voor inspraak, op- en aanmerkingen. Zover is het nog lang niet. Ondertussen loopt er dus MAAK.Zaanstad. De Burcht wordt met naam genoemd in het document Opbrengst gesprek met de stad.  Op 2 februari was er de zogenaamde Raadsconferentie waar verder op het hoe nu verder werd ingegaan. Omdat de Burcht met naam wordt genoemd, is het belangrijk om hierbij aangehaakt te blijven. Zo gezegd zo gedaan. Met slechts twee afgevaardigden van de buurt rond de Burcht en de Zuiddijk, in twee verschillende tafelgroepen Centrum, het belang van oog krijgen voor de Burcht onder de aandacht gebracht. De Burcht is in beeld en de noodzaak voor aanpakken van dit plein werd door iedereen in de twee groepen onderschreven.

De uitkomst van de bijeenkomst op 2 februari 2016 in het Zaans Museum staat op de website van MAAK.Zaanstad. Het autovrij maken van de Burcht komt NIET uit de koker van de twee buurtbewoners. Voor 2040 misschien een mooi streven maar niet voor in de nabije toekomst. Met meer groen wordt het gebied een stuk aantrekkelijker en nodigt het plein naast parkeren uit voor een rondje winkelen op de Zuiddijk?

 

 

+ Er zijn nog geen reacties

Reactie toevoegen