Bijdrage Tussen Zuiddijk en Zaan aan Plastic Madonna

Bijdrage Tussen Zuiddijk en Zaan aan Plastic Madonna


bedankt!In de maanden juli, augustus en september heeft Tussen Zuiddijk en Zaan zich ingezet voor het inzamelen van plastic petflesjes voor de Plastic Madonna. Een initiatief van Stichting Klean dat via de Zaanse Schonen in de Zaanstreek is uitgerold. Doel van de inzameling is aandacht vragen voor de zogenaamde Plastic Soep. Plastic breekt niet af en komt als zwerfvuil terecht in onder meer ons water. Van het water in de vissen en van de vissen weer in ons voedsel.

recycling petflesjes kleinerPlastic hoort niet op straat maar moet opgehaald worden zodat het daarna hergebruikt kan worden. Een voorbeeld van hergebruik is de Plastic Madonna. Een groot beeld van Madonna met kind, gemaakt van petflesjes in 3D-print. Hiervoor zijn 100.000 petflesjes nodig en als het beeld klaar is wordt het in 2016 bij de opening van de Olympische Spelen in Brazilië gepresenteerd.

Tussen de Zuiddijk en de Zaan ligt zwerfafval, niet alleen petflesjes ook veel blikjes en sigarettenpeuken. Met de inzamelingsactie van de petflesjes hebben we de buurt (en daarbuiten) een beetje schoner gemaakt. Dankzij het enthousiasme van diverse mensen, niet alleen uit de Zuiddijkbuurt, kunnen we trots meedelen dat we in drie maanden zo’n 1.400 petflesjes hebben opgehaald!

Meer over de Plastic Madonna vind je hier hier.

IMG_20150827_200137

Zondag DtD-6Ophalen Wieke

+ Er zijn nog geen reacties

Reactie toevoegen