Detailhandelsvisie 2015 -2025

Detailhandelsvisie 2015 -2025


De RaadAfgelopen donderdag, 3 september 2015, is het concept Detailhandelsvisie 2015-2025 behandeld. Ook over de Zuiddijk is geproken omdat dit gebied expliciet wordt uitgesloten van de hoofdstructuur.
Op pagina 35 van het concept staat:

De Peperstraat en de Zuiddijk zijn de afgelopen jaren als aanloopstraten van het Stadshart Zaandam beschouwd. De Zuiddijk is daarom enkele jaren geleden kwalitatief hoogwaardig heringericht (bestrating, verlichting) om de uitstraling te vergroten. Bovendien is de rijrichting op verzoek van de ondernemers gewijzigd om zo bedrijvigheid te stimuleren. De omgeving van de Peperstraat zal een andere inrichting krijgen in verband met het nieuwe verkeerscirculatieplan voor het centrum. Ook de Oostkade bij de Sluis krijgt een andere inrichting om de verblijfskwaliteit te vergroten. Vanuit winkelperspectief bekeken, achten we het gebied nu minder perspectiefrijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de leegstand en de verkleuring op de Zuiddijk. Vanuit dit economisch perspectief en gezien de afstand naar het kernwinkelwinkelgebied van het Stadshart Zaandam ligt de Westzijde als aanloopstraat wat dat betreft gunstiger. Om deze redenen zijn de Peperstraat en de Zuiddijk niet tot de hoofdstructuur gerekend. Vanuit het streven naar een compact centrum kiezen we ervoor de focus te leggen op het aanloopgebied Westzijde en dit gebied beter te verbinden met de Gedempte Gracht (zie paragraaf 6.1). De omgeving van de Burcht zien we als gemengd gebied, met kansen voor horeca, toerisme, kleinschalige bedrijven, wonen en winkels. Zeker vanuit recreatief en toeristisch oogpunt biedt dit gebied mogelijkheden. Initiatieven van bewoners en ondernemers voor tijdelijke invulling en het vergroten van de leefbaarheid willen we daarom de ruimte geven. Via de pilot Placemaking zoeken we gezamenlijk naar mogelijkheden om de gebruikswaarde van het gebied te vergroten.

Reden voor Groen Links om een motie in te dienen. Groen Links pleitte onder meer voor een aparte winkelstraatmanger voor de Zuiddijk. Bedankt hiervoor, want hoe gaat de gemeente de genoemde ruimte geven voor het vergroten van de leefbaarheid? Blijkbaar wordt dit de taak van de nieuwe algemene winkelcoördinator voor geheel Zaanstad? Dan hopen wij op een goede samenwerking met deze algemene winkelcoördinator. Om mensen naar winkels te trekken moet het gebied ook aantrekkelijk zijn. Het gebied rond de Zuiddijk heeft zeer zeker potentie en dat wordt gelukkig ook vermeld in het document.

Alles over Detailhandelsvisie staat op de website van de Gemeente Zaanstad.
De motie van Groen Links is hier te vinden.
SP richtte zich vooral op de blauwe zone.

+ Er zijn nog geen reacties

Reactie toevoegen